Psykoterapi

Vad kan jag hjälpa dig med?
 
Akuta livskriser
Sorg
Ångest och oro
Panikångest
Depression eller nedstämdhet
Utmattning
Låg självkänsla och bristande självförtroende
Relationssvårigheter
Parterapi
Motivationssvårigheter
Ätstörningsproblematik
Existentiella frågeställningar som hur vill jag leva?, vem är jag?, vad vill jag
uppnå med mitt liv?
 
Min strävan är att försöka anpassa metodvalet till de förutsättningar och behov som
personen jag möter har. Beroende på vad målet med kontakten är kan jag/vi välja en
eller flera metoder. De är alla olika vägar till att finna på vilket sätt du kan bli mer
tillfreds med dig själv och ditt liv, för att finna en djupare medvetenhet om dig själv
och för att bearbeta olika upplevelser. De har alla samma förmåga att upprätta
kontakt med inre bilder, minnen och erfarenheter och blir i kombination med
varandra till en upptäcktsresa genom det mest grundläggande i vår självuppfattning
och identitet. Kroppen och våra inre bilder har en mycket större del i
psykodynamiken och i vårt sätt att uppfatta oss själva och vår omgivning än vi
vanligen tror.
 
De metoder jag arbetar med är bl a:
 
Psykoterapi, steg 1
Kroppsorienterad Psykoterapi
Mindfulness – Medveten Närvaro
Inre bilder
Guidade meditationer
Gestaltorienterad terapi
Somatic Intuition
Bildgestaltning
Kroppsterapi
Yogaterapi
 
 
Maria Carolina Svedberg
0730-204206
carolinasvedberg@aol.com

Kommentarer inaktiverade.